In case of emergency, please call 112.

En cas d´urgence appelez 112.

Im Notfall wenden Sie sich an den 112.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS HESPERANGE

Internetsäit vum CGDIS: www.cgdis.lu

Mailadress vum CIS Hesper:  info@cishesper.lu​

​​​Mailadress vun der Asbl.:   secretariat-asbl@cishesper.lu​

Internetsäit:  www.cihesper.lu

Internetsäit vum CGDIS: www.cgdis.lu

Adresse:

112, Allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945, L-5863 HESPERANGE

Tél: +352 4977 13 700
Fax: +352 4977 13 724

​​Kontakt:

Jugendpompjeeën

Personne de contact: Laurent Gloden

Mailadress vun de Jugendpompjeeën:  Jeunesse@cihesper.lu​